Medfølelsesfokuseret Terapi

Hvad er medfølelsesfokuseret terapi?

Medfølelsesfokuseret terapi – på engelsk kaldet Compassion Focused Therapy, som forkortes til CFT – er ligesom mindfulness, en del af den nye tredje bølge inden for kognitiv adfærdsterapi. Medfølelsesfokuseret terapi har vist sig at være effektiv i behandlingen af mange psykiske problemstillinger, men er oprindeligt udviklet til mennesker, der på grund af en høj grad af selvkritik og skam, har mindre effekt af traditionelle behandlingsmetoder. Skam, selvkritik og vanskeligheder ved følelsesregulering vides at have afgørende rolle i forhold til at vedligeholde psykisk lidelse, og CFT´s fokus på udvikling af compassion og egenomsorg har vist sig effektiv i behandling på tværs af diagnoser og terapiformer.

Medfølelsesfokuseret terapi / CFT har fundament i en kombination af evolutionsteori, neurovidenskab, social- og udviklingspsykologi, tilknytningsteori, kognitiv adfærdsterapi og Mindfulness.   

”En måde hvorpå man kan være kærlig og omsorgsfuld overfor sig selv og andre, og derved opleve en højere grad af velvære, der heler og lindrer negative tanker og følelser”.

- Dalai Lamas definition af medfølelse

I CFT (medfølelsesfokuseret terapi) forstås medfølelse som en sensitivitet over for vores egen og andres lidelse og årsagerne til denne, sammen med et dybt ønske om at lindre lidelsen og at forebygge den.

Der er ikke noget svagt eller blødt ved medfølelse, det kræver ofte både meget mod og meget styrke at engagere os i det vi er plaget af.

Ideen i at arbejde med medfølelsesfokuseret terapi er at lægge mærke til, hvordan vores hjerne har det med at blive overvældet af tanker og følelser, som ikke altid er særligt gode for os, og som får os til at have det dårligt.

Hvordan virker medfølelsesfokuseret terapi?

Men hvordan virker medfølelsesfokuseret terapi så, tænker du sikkert. Den medfølelse, man kan bruge terapeutisk skal på ingen måde forveksles med svaghed eller selvmedlidenhed. Den handler derimod om at acceptere, at vi som mennesker på mange måder har et liv der er fuld af lidelse, og at vi ofte er i vores følelsers vold. Men vi kan vælge at møde vores sind og vores følelser med åbenhed og med nysgerrig interesse, frem for automatisk at reagere på baggrund af vores svære følelser og tanker.

CFT og medfølelsesfokuseret terapi er en form for træning af sindet, der medfører at de vanskelige mønstre i hjernen stille ændres. Man kan kalde det en form for hjernefitness. Medfølelse trænes gennem forskellige øvelser der forbinder kroppen og sindet, bl.a. åndedrætsøvelser, herunder det beroligende åndedræt og forskellige forestillings- samt opmærksomhedsøvelser.

Hvis vi lærer at forholde os medfølende over for os selv og andre, kan vi komme til at opleve mere glæde og tilfredshed. Det er netop hvad medfølelsesfokuseret terapi handler om.

De tre affektsystemer

Hjernen har tre affektsystemer: drivesystemet, beroligelsessystemet og trusselsystemet. For at skabe mest mulig udvikling og trivsel skal der helst være balance mellem de tre systemer. Hvilket ikke altid er tilfældet. Forestil dig et liv, hvor trusselssystemet konstant er aktiveret og evnen til beroligelse er lille. Det kan fx. være tilfældet hos personer der er udfordret kognitivt, har et lavere funktionsniveau, har sansetab, har autisme, et misbrug, er tidligt skadet eller har en psykisk lidelse som fx. angst, depression, stress eller lavt selvværd. Da evnen til at kunne afvæbne dette store og veludviklede trusselssystem ofter er meget lille, skal der derfor opbygges en modpol hertil og det kan medfølelsesfokuseret terapi / CFT hjælpe med. Målet er at at opbygge et større beroligelsessystem ved bl.a. at fokusere på egenomsorg og beroligelse, således at trusselssystemet ikke dominerer. De færdigheder man lærer bruges til at balancere og håndtere de til tider problematiske følelser, tanker og handlinger, vi ligger under for, når vi fx. bliver vrede, bange, deprimerede eller kede af det. Det medfører udvikling, drive og øget trivsel og livskvalitet.

Vil du gerne høre nærmere om, hvordan jeg kan hjælpe dig/jer?

Du er meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale omring medfølelsesfokuseret terapi. Du kan også læse mere om mig samt den terapi, coaching og rådgivning jeg tilbyder her på siden. Hvis du gerne vil tilbage til forsiden skal du blot trykke på mit logo øverst til venstre.
Jeg ser frem til at kunne byde dig velkommen.

De bedste hilsner
Eva Holtermann Nielsen

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.