Kognitiv Adfærdsterapi København

Hvad er kognitiv adfærdsterapi?

Kognitiv adfærdsterapi er en veldokumenteret korttidsterapiform og en anerkendt behandling både nationalt og internationalt. Det er en terapiform som har fokus på dine udfordringer her og nu, og som giver konkrete redskaber og strategier til at komme videre. Du vil få viden om, hvilke strategier der henholdsvis forstærker eller hæmmer dine symptomer, og du vil opleve at få kontrol over din egen psyke.

Med kognitiv adfærdsterapi får du redskaber, undervisning og træning, herunder den kognitive diamant og andre kognitive modeller. En ny forståelsesramme som kan hjælpe dig med at opdage hvad der er på spil, når du oplever konflikter, dårlig søvn, stress, angst m.m.

Grundtanken indenfor kognitiv adfærdsterapi er, at vi ikke plages af tingene, som de er, men af den måde vi opfatter dem på. Det er med andre ord ikke den pågældende begivenhed eller situation, der afgør, hvordan vi har det, men i stedet måden vi fortolker og tænker om den givne situation (kognition).

Vores tanker og følelser påvirker også det, vi gør (vores adfærd) i en konkret situation. Fordi tanker og adfærd hænger tæt sammen med vores følelser, arbejdes der i kognitiv adfærdsterapi både med tænkning og adfærd, for ad den vej at ændre på ubehagelige følelser som fx angst eller tristhed. Vores negative, automatiske tanker ændres således i det terapeutiske arbejde til mere nuancerede, fornuftsbaserede og realistiske tanker (alternative tanker) og vores tanker bliver således mindre begrænsende og selvundertrykkende.

Vi tilbyder kognitiv terapi i København

Vores klinik i Torvegade 25 der tilbyder vi bl.a. kognitiv terapi i København. Skal du bestille tid er du mere end velkommen til at kontakte os på enten telefonen eller mail.

Hvad er kognitiv terapi?
– En relativt kortvarig form for psykoterapi baseret på konceptet om, at den måde man anskuer verden og ting på samt, hvordan det påvirker følelserne på. Kognitiv terapi fokuserer på, hvordan jeres tanker, adfærd og kommunikation er. Kognitiv terapi bliver anvendt på en bred vifte af problemstillinger, herunder depression, angst, panik, frygt, stofmisbrug og personlighedsproblemer.

Vores klinik i København som tilbyder kognitiv terapi sigter mod, at hjælpe mennesker igennem deres nuværende tankegods.

En stor del af arbejdet med kognitiv adfærdsterapi er hjemmearbejde. Dette planlægger vi sammen i afslutningen af hver session, og det er vigtigt for behandlingens effekt, at hjemmearbejdet udføres. Hjemmearbejde kan fx være forskellige konkrete redskaber/værktøjer eller det at udsætte sig selv for situationer, (eksponering) der plejer at resultere i angst eller tristhed, eller situationer man undgår grundet lavt selvværd. Ved hjemmearbejde øver man sig i at tænke mere realistisk og hensigtsmæssigt (alternative tanker).

For nogle giver det mening at undersøge, hvor de negative automatiske tanker og uhensigtsmæssige reaktionsmønstre stammer fra. Ved hjælp af sagsformulering kan man undersøge, hvorledes kerneantagelser (også kaldet skemata) om sig selv og verden er opstået, samt hvilke leveregler de giver anledning til. I forbindelse med temaer som lavt selvværd, perfektionisme eller ængstelighed kan arbejdet med sagsformulering være særligt meningsfuldt.

Dagsorden og konkrete redskaber

Læs mere

Hjemmeopgaver og feedback

Læs mere

Et gensidigt samarbejde

Læs mere

Den kognitive diamant

Læs mere

Psykoedukation

Læs mere

Vil du gerne høre nærmere om hvordan jeg kan hjælpe dig/jer?

Du er meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale. Du kan også læse mere om mig samt den terapi, coaching og rådgivning jeg tilbyder her på siden.
Jeg ser frem til at kunne byde dig velkommen.

De bedste hilsner
Eva Holtermann Nielsen

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.