Lavt selvværd

Selvværd kan styrkes gennem hele livet

Selvværd handler om at den værdi vi tillægger os selv, er en afspejling af hvordan vi opfatter at andre vigtige personer ser os, både i forhold til tidligere og aktuelle situationer. Det handler om at føle sig værdifuld, om at være tilfreds med sig selv, kende sine gode sider og acceptere sine fejl og mangler. At føle sig af værdi, er afgørende for at kunne føle sig tilfreds med livet.

Selvtillid, som ofte bliver forvekslet med selvværd, henviser derimod til vores tillid til, at vi kan klare visse ting succesfuldt. Man kan således godt have stor selvtillid, fordi man føler man kan mange ting, samtidig med at have et lavt selvværd.

Et lavt selvværd har store implikationer for vores psykiske velbefindende, for vores adfærd og for vores muligheder for at leve det liv, vi gerne vil. Har man lavt selvværd, vil man ofte tale meget kritisk og fordømmende til sig fx: ” Jeg er da også bare så dum og inkompetent” eller “Jeg er ikke værd at satse på som kæreste”. Daglige kritiske bemærkninger til en selv får uundgåeligt en særdeles negativ effekt på ens humør, energiniveau og motivation til at klare små og store udfordringer. Dertil har vi tendens til at lede efter beviser på vores negative antagelser om os selv og helt overse beviserne på det modsatte. Derfor risikere vi at ryge ind i en nedadgående spiral, hvor vi hele tiden bliver bekræftet i vores negative tanker om os selv.

I længsel efter at føle os værdifuld, og af frygt for at andre skal opdage, at man i virkeligheden ikke er noget værd, har personer med lavt selvværd ofte stort behov for konstant anerkendelse, et stort behov for kontrol og sætter ofte høje og sommetider perfektionistiske standarder for sig selv. Da det ikke er muligt for nogen at være perfekt hele tiden, bliver konsekvensen derfor ofte, at perfektionisme efterfølges af stress, bekymringer, angst, og for nogle udbrændthed og depression.

Når det er afgørende at være – og fremstå perfekt, bliver man desuden ofte meget opmærksom på sig selv i sociale sammenhænge. Man evaluerer og vurderer hele tiden sig selv, og prøver at gennemskue, hvad andre tænker om en – alt sammen i et forsøg på at kontrollere, hvordan man fremstår. Dette er særdeles energikrævende og kan ende med udvikling af angst for sociale situationer.

Et lavt selvværd kan således resultere i mange psykiske problemer, og det er derfor vigtigt at overveje, hvorvidt man bør arbejde målrettet med at få styrket selvværdet. For det er muligt at styrke sit selvværd – og lykkes det, har du banet vejen for et liv med mere balance, glæde og ro – fordi din indre selvkritiske stemme og de urealistiske høje standarder bliver justeret.

Selvværdet grundlægges i barndommen, men kan styrkes hele livet igennem.

Hvis du er usikker på, hvorvidt du har et lavt selvværd, så prøv at tag stilling til nedenstående spørgsmål. Svarer du noget andet end “ja helt sikkert” eller “ja som regel” på de fleste, kan det måske tyde på et lavt selvværd.

– Min erfaring i livet har lært mig at værdsætte mig selv

– Jeg har en god opfattelse af mig selv

– Jeg behandler mig selv godt og tager ordentlig vare på mig selv

– Jeg kan lide mig selv

– Jeg vægter mine kvaliteter, færdigheder, fordele og styrker lige så højt som mine svagheder og mangler

– Jeg har det godt med mig selv

– Jeg føler jeg er berettiget til noget godt i livet

– Mine forventninger til mig selv er ikke strengere eller mere krævende end      mine forventninger til andre mennesker

– Jeg er snarere rar og opmuntrende overfor mig selv end selvkritisk

Fra Melanie Fennel “At overvinde lavt selvværd”-

”Der vil altid være en revne i alting. Det er sådan at lyset kommer ind”

- Leonard Cohen

Fokus i terapien vil bl.a. være på at styrke din evne til:

  • Alternative tanker
  • At skabe øget selvaccept
  • Tænke mere positivt om dig selv
  • At begrænse selvkritiske tanker
  • At udtrykke sig tydeligt og direkte
  • At ændre rigide leveregler
kognitivt fokus eva holtermann nielsen

Kontakt mig for mere information

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.