Kognitiv Psykoterapeut København

Om Kognitivt Fokus

Som eksamineret kognitiv psykoterapeut, betragter jeg begrebet kognitivt fokus, som de særlige evner vi som mennesker har om viden og det erkendelsesmæssige. Kognitivt fokus gør os i stand til at håndtere problemer eller episoder i vores liv som er vanskelige. Alle mennesker oplever før eller siden perioder med mistrivsel, tab eller sorg. Når vi tager et kognitivt fokus, kan vi lettere håndtere svære følelser og perioder fordi vi beskæftiger os med bevidsthedsfænomener. Disse handler om erkendelse, som er det modsatte af at lade os overvælde af følelser eller det driftsmæssige.

Som kognitiv psykoterapeut er mit mål, at hjælpe mennesker og organisationer med at skabe positiv forandring, opnå større livskvalitet, og balance i privat- og arbejdslivet. Dette gøres gennem adfærdsterapicoaching, inspiration og formidling.
På baggrund af et solidt fagligt fundament som psykoterapeut med afsæt i kognitiv terapi og metode, samt den narrative og systemiske metode, har Kognitivt Fokus succes med at facilitere indsatsen og forløbet, så det matcher den enkeltes behov.

Mine værdier

Jeg har altid været optaget af, hvordan vi mennesker forstår, møder og håndterer livet med dets forskellige forandringer og udviklingskrav. Når glæder, sorger, kriser, vanskeligheder, udfordringer, dilemmaer og valg viser sig.
At arbejde med menneskelig udvikling og livslang læring er min drivkraft og passion. Jeg brænder for at bidrage til at mennesker bliver set og forstået som det unikke menneske de er.
– At være autentisk og tillidsfuld.
– At være medfølende og ligeværdig i mit møde med andre mennesker.
– At være oprigtigt nysgerrig.
– At leve i integritet og være tro mod mig selv og mine egne (etisk forsvarlige) værdier.
– At benytte mine styrker og potentialer.
– At gøre en forskel for andre, bidrage til fællesskabet og dermed selv opnå en følelse af mening.
– At udstråle god energi og positivitet, der får andre til at gro og trives.
– At behandle mig selv og andre som proaktive og ressourcestærke individer med hver vores styrker og potentialer.
– Professionalisme i min faglighed, viden og specialisering, men også i min opmærksomhed og refleksion i arbejdet.

Mine kernekompetencer

Jeg arbejder empowermentorienteret ud fra en ressourcefokuseret tilgang, hvor essensen er at alle mennesker er født med iboende ressourcer til at leve et godt liv. Når vi ikke bliver forstået og mødt som det menneske vi er, når kriser, traumer, negative følelser, eller tanker skaber ubalance, begrænses de iboende ressourcer. Jeg formår at skabe processer hvor den enkelte får øje på nye forståelser og muligheder, med henblik på at udvikle sine potentialer. Hvilket medfører bedre trivsel, tro på sig selv, mod på nu’et og fremtiden.

Mit fokus er at facilitere en proces, der befordrer ro, nærvær, refleksion og opmærksomhed. Uanset om du står midt i en eksistentiel krise eller er generet af ubehagelige symptomer, vil jeg tilpasse min tilgang, og benytte forskellige metoder, så det matcher lige præcis dig og dine behov. Vi samarbejder om at skaber de rette forudsætninger for at du kan åbne op for forandringer. Et trygt og fortroligt samarbejde vil være kendetegnende for dit forløb. Du kan til enhver tid forvente at blive mødt med en høj grad af forståelse og medfølelse, for din livssituation og for de individuelle behov du har. Det gælder hvad enten du ønsker hjælp til små eller store problemer.

Det vil være mit mål som kognitiv psykoterapeut i København, at kunne hjælpe dig videre i den retning, du ønsker dit liv skal have.

Eksamineret kognitiv psykoterapeut MPF

Jeg har en 4-årig uddannelse som kognitiv psykoterapeut, gruppeterapeut og coach, eksamineret fra Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter. Jeg tilbyder terapi og coachingsessioner samt supervision og kursusvirksomhed baseret på den kognitive metode. Jeg har specialiseret mig i tredje generation af kognitiv terapi som inkluderer retninger som positiv psykologi, mindfulness, medfølelses fokuseret terapi, acceptence and commitment therapy, metakognitiv terapi samt dialektisk adfærdsterapi. 

Erfaring

Jeg er oprindeligt uddannet socialpædagog (1998). Siden 2003 har jeg arbejdet som henholdsvis familiekonsulent og specialpædagogisk konsulent med rødder i såvel offentlige som private organisationer. Senest som VISO specialist. Jeg har solid erfaring i at arbejde med mennesker som har brug for værktøjer til forandring. Både mennesker som i kortere eller længere tid har været ramt af forskellige livsomstændigheder samt mennesker der har medfødte vanskeligheder. Desuden har jeg solid erfaring i undervisning samt procesfacilitering i institutioner og virksomheder.

Foruden ovenstående erfaring, har jeg en bred erfaring indenfor psykiatrien med forskellige psykiatriske lidelser og komplicerede tilstande indenfor f.eks. gennemgribende udviklingsforstyrrelser og neuropsykiatriske lidelser.
Jeg har endvidere omfattende erfaring i at samarbejde med og omkring mennesker med syns- og eller hørenedsættelser.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive, såfremt du har lyst til at vide mere om hvad jeg kan tilbyde.

 • Eksamineret kognitiv psykoterapeut og gruppeterapeut fra Wattar Gruppen, kognitivt psykologcenter, 2019
 • Certificeret Kognitiv coach fra Wattar Gruppen, kognitivt psykologcenter, 2019
 • Certificeret Narrativ og Systemisk proceskonsulent. 2-årig konsulent uddannelse fra Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning og Konsultation, DISPUK 2012
 • PD i synsvanskeligheder på den Pædagogiske Diplomuddannelse i Specialpædagogik fra VUC Fyn 2006
 • Certificeret Neuropædagog 2010
 • Tegnsprogsuddannelse 2002
 • Pædagog fra Frøbelseminaret på Frederiksberg 1998
 • Angst og angsttilstande v. Ph.d. og professor i klinisk psykologi, Paul Salkovskis (UK)
 • Acceptance and Commitment Therapy, v. Ph.D. Ross White (UK)
 • Acceptance and Commitment Therapy, v. aut. klinisk psykolog Paul de visme (DK)
 • Angst og PTSD, v. Ph.d. og klinisk psykolog Dr. Nick Gray (UK)
 • Compassion Focused Therapy, v. aut. klinisk psykolog Mette Albertsen (DK)
 • CBT for par og familier, v. Ph.d. Norman Epstein (USA)
 • CBT for personlighedsforstyrrelse, v. Ph.d. Kate Davidson (UK)
 • Dialektrisk adfærdsterapi v. aut. psykolog Per Lindgreen (DK)
 • Gestaltterapi, v. psykoterapeut MPF Jonas Borup (DK)
 • Funktionelle lidelser, v. aut. Psykolog Peter Dalsgaard (DK)
 • Metakognitiv terapi, v. aut. Psykolog Mette Albertsen (DK)
 • Mindfulness baseret kognitiv terapi (MBCT) v. aut. klinisk psykolog Antonia Sumbundu (DK)
 • Positiv psykologi, v. aut. psykolog Finn Bo Rüscher (DK)
 • Søvn og søvnbesvær, v. aut. Psykolog Karen Krakov Østergård (DK)
 • Vold, vrede og udadreagerende adfærd, v. aut. psykolog og lektor Kristian Østergaard Melby (DK)
 • Psykologisk rehabilitering, v. Ph.d. i psykologi og adjunkt i rehabiliteringspsykologi Charlotte Glintborg (DK)
 • Modulopbygget uddannelse i kognitiv teori og metode, v. aut. klinisk psykolog Anne Dorthe Hastholm (DK)
 • Feedback Informed Treatment (FIT), intensive, v. Ph.d. Scott D. Miller (USA) og aut. klinisk psykolog Susanne Bargmann (DK)
 • Effektmåling og kvalitetssikring af sociale indsatser Feedback Informed Treatment (FIT), v. aut. klinisk psykolog Susanne Bargmann (DK)
 
 • Positiv psykologi i et samfundsaktuelt perspektiv v. professor i psykologi og direktør for The Positive Psychologi Center ved Universitet i Pennsylvania, Martin E. P. Seligman (USA) Cand.mag. i historie og filosofi Morten Albæk (DK) og Lektor og professor Hans Henrik Knopp (DK)
 • Somatic Experiencing, v. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi og psykotraumatologi, Ursula Fürstenwald (DK) 2019

Hvorfor vælge en kognitiv psykoterapeut MPF?

Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel. Alle kan, uanset om de har en uddannelse eller ej, sætte et skilt på døren og tage imod klienter. Det skyldes, at staten ikke har fastsat regler for, hvornår en person må kalde sig for psykoterapeut. Psykoterapeutforeningen stiller store krav til medlemmernes uddannelse, og hver eneste ansøger gennemgår en omhyggelig optagelsesprocedure. Mit medlemskab i Dansk Psykoterapeutforening er et kvalitetsstempel og din garanti for, at jeg har tilstrækkelig terapeutisk uddannelse, en socialfaglig grunduddannelse og relevant erfaring. Det at jeg kan kalde mig Psykoterapeut MPF er din garanti for, at jeg lever op til en række kriterier og har de rette kompetencer til at hjælpe dig videre. Medlemsskabet betinges desuden af at jeg skal følge foreningens etiske reglsæt. De etiske regler sikre dig kvalificeret psykoterapi og de bedste muligheder for at fremme din personlige udvikling og mentale sundhed.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening

kognitivt fokus medlem dansk psykoterapeut forening

MPF betyder at psykoterapeuten har relevant faglig uddannelse, dvs. en sundhedsfaglig, eller pædagogisk grunduddannelse, erhvervserfaring og har deltaget i, og bestået relevant teoretisk og praktisk undervisning, egenterapi og supervision, minimum 4-5 års uddannelse.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.